Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ólafur Egilsson (1707-06-30)

SOGNEPRÆST ÓLAFUR EGILSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Brúarlande d. 30. Junii 1707.

Efter orig. i AM. 450, folio. Beder A. M. på altinget at støtte hans søn Magnus, som sidste vinter er bleven forbigået m. h. t. præstekaldet Stad ved Hrutafjord. Beklager sig fremdeles over, at han selv må betjæne to kirker Hof s. 118 på Høfdastrønd og Miklabæ i Oslandshlid, uden at få noget »prestkaup« for Miklabæ, hvad der nu i hans høje alderdom trykker ham, da han ikke kan bo på jorden og må holde kapellan.

Olafur Eigilsson pr.