Danmarks Breve

BREV TIL: Gudrídur Einarsdatter FRA: Arní Magnússon (1709-06-02)

[ARNE MAGNUSSON] TIL GUÐRÍÐUR EINARSDATTER. 2. junii 1709.

Efter brevuddrag med skriverhånd i AM. 448, folio. Af G. E.s afd. mands regnskaber fremgår, at han af lagmand Gottrups rejsegodtgørelse har oppebåret 2 h. 53½ f. Dette beløb må enken tilsvare, men skal fá en rimelig frist.