Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Bjarni Einarsson (1728-09-14)

SOGNEPRÆST BJARNI EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Aasstad i Fellumm 14. sept. 1728.

Efter orig. i AM. 450, folio. Er stadig bunden ved sængen og må derfor holde kapellan. Ikke desmindre har biskoppen frataget ham jorden Fagradal, som biskop Vidalin på A. M.s anbefaling havde overladt ham; beder A. M. tale hans sag for biskoppen, så at han giver ham noget lige så godt i steden, da dette kald er meget lille for to præster. Takker A. M. for »hanns medtekid vinsemdar bref og hugarlatlega sending«.

Hanns herradoms þienustuviliugur þienare meda[n] heite
Biarne Einarsson.