Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Einar Einarsson (1711-01-07)

EINAR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Miðhúsum 7. jan. 1711.

Efter orig. i AM. 450, folio. Modtog først næste middag A. M.s brev, dat. Garpsdal 15/7 1710, med opfordring til at møde ham samme nat. ved Torskafjord og mente da, at han allerede var vest på Torskafjord hede; har senere fået fra ham et fra Garpsdal tilskrevet brev (modtaget 25. okt.) med opfordring til at møde i Hvammsfjord, men antog, at A. M. da allerede var på vejen syd på fra Hvamm. Da han således mod forvæntning ikke har truffet A. M. den foregående sommer, beder han gennem skolemesteren þorleifur Arason at få tilsendt hvad der kan tilkomme ham som overskud af det, som hans afdøde broder Einar eller afd. sysselmand Magnus Bjørnsson har indbetalt i udsejlingsgodtgørelse for lagmand L. Gottrup, ang. hvilke beløb han dog kun har at holde sig til en tilsendt seddel fra A. M. 1708 og hvad han har hørt om sin slægtning M. B.s indbetaling.

I AM. 449, folio foreligger i kopi med skriverhånd et brev fra A. M., uden adresse, dat. »Skalhollti þann 19. Martii 1712«, i hvilket han efter anmodning s. 119 fra en viss Daði Ólafsson opfordrer »Minn Herrat (den pågældende sysselmand?) til at tilbagegive en fra D.O. modtagen fuldmagt til at afvikle et tilgodehavende, som tilkommer D. O. hos den afd. præst Einar Torfasons arvinger, særlig Einar Einarsson, samt at tilbageholde hos sig de penge, som »vi« har leveret til at tilbagebetale Einar Einarsson for de af hans broder udlagte udsejlings-penge (d. v. s. vederlaget til lagmand Gottrup for hans rejse til København).