Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Halldór Einarsson (1705-09-12)

SYSSELMAND HALLDÓR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Einarsst[öðum] 12. sept. 1705.

Efter orig i AM. 451, folio. Ønsker A. M. al lykke og vil efter ævne befordre den, »læt mier duga, ad þier huxed, þad hugur filge maale«. Giver nogle nyheder, da han ikke véd, om A. M. ved den tid var kommen til skibs. Lagmand Gottrup har advaret ham mod at overlevere lagmandstolden til nogen mand, da han agter at besvære sig over amtmand Müllers ordre derom. Har kun været 5 nætter hjemme, efter at han kom fra altinget, men lader dog nu følge en oversigt over hvad der i syslet mest trænger til forandring.

1. Jorderne er urimelig højt takserede.

2. Der gives ingen tiende af kronens »kúgildi.

3. Der forbruges om somren urimelig meget brændevin fra Húsavík.

4. Det er utvivlsomt, at beboerne af Sletten har nærmere til Vopnafjord end til Husavik, og de på den anden side Fnjoskå til Akureyre, men det må befrygtes, at Husavik ikke kan blive besejlet, dersom distriktet formindskes.

5. Der gives efter begæring en oplysning for A. M. om gården Arnarvatn.

6. Magnus Bjørnsson på Storahol, som har forsømt sine pligter på altinget og ved kommissions-dommen, bør have en alvorlig tilrettevisning.

7. Om købmandsgæld forbyder Býjaskersdommen ham at udtale sig, dog mener mange, at den afdøde Vopnafjord-købmands regninger næppe er rigtige, men »marger seigiast þo helldur vilia svara þeim enn sveria, þeir hafe ei hug til þess, enn vite þo saklaust; hvörsu má hialpa fólkenu? oh mille capitum vulgus. Þoo munde synast önnur lög hentugre þessu fátæka platze enn Byascheriadómur, umm þau erende«.

8. Sysselmændene bør have sømmelige indtægter, beklager sin egen mangel på lovkyndighed.

9. Skolerne i landet bør forøges, helst en på hvert beneficium; intet kan komme i orden, før end de gamle, som intet véd, er døde.

10. Lagmændene bør hver i sit distrikt holde et almindeligt ting, istedenfor s. 120 at bægge lagmændene præsiderer sammen på altinget, og er vistnok at foretrække for, at der kun var én lagmand over hele landet.

11. Beder A. M. se til, at ingen beskikkes til vicelagmand, som ikke er fuldt egnet dertil; mange vil vistnok i år ansøge.

12. Sysselmændene bør ikke have klosterforlening i deres eget syssel; om så bestemmes, vil han gærne have Mödruvalla kloster. Bedst var det, at sysselmandsforretningerne deltes, så at én dømte, en anden opkrævede skatterne.

13. Til stor skade for landet er den utålelige »kúgildi« - mængde på jorderne.

14. Afgiften af sysler og verdslige bestillinger bør forringes, efter som indtægten formindskes, »Þad skal nu vera hin fimtanda greinen, ad jeg forundra mig yfer mier sialfum, hvörsu jeg dyrfest ad mæda ydur, Herra, med þessu. Jeg tók effter einu hálfyrde ydar i sumar, ad þier oschudud, þad folk villde beþeinkia umm soddann efne. Og, þo eg vite mig til þess ad miklu ohæfan, þá samt, þegar eg hefe stunder, huxa eg effter ad láta mier echeit kiærara enn stunda uppá þad, sem þier firirlegged og firirmæled i öllum þessum erendum, sem eg sie luta til guds dyrdar og kongsins gagns. Jeg er eche so luchuligur jeg kunne ad vera eirn gang i conversation þeirra, sem eg get lært af, enn eg vil þó læra þad, sem adrer meige gott hafa af, þeir sem eg á ad stiórna; og þad seige eg satt, virded nu eche illa firir mier, gode herra! þetta so einfaldt. Of stoort er mier ad bidia ydur ad huxa þar effter, sem mig snerter, enn hitt rekur effter mier, ad eg veit eg er so sem barn og litt tamur, ad bidia ydur firir ad taka so brefed, sem þad være vilie til góds. Enn veit jeg og sie jeg, ad jeg hefe schrifad i so mikillre einfelldne, ad eg á under von, hvörsu ydar æhruvirdande skinseme virder mitt láfræde, og eche er þad aldeilis af heimschu, helldur þvi eg forlæt mig til ydar æhru, sem eg þecke og hefe var vid orded«.

Rejser i morgen til Flugumýrar præstestævne, vil tilskrive A. M. med Hofsós skib; er stærkt optaget af embedsforretninger. Vil gærne besørge for A. M. noget dun eller fine sokker. - Nævner i en efterskrift, at også »skattgjald« trænger til en ordning (i 6 punkter), og at hustugt mangler.

Ydar þienustusamur trur og einfaldur
þienare medan life
Halldor Einarsson.