Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ólafur Einarsson (1705-04-01)

SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Lopttsölumm vid Dyrhóla i Myrdal 1. Apryliz Ano 1705.

Efter orig. i AM. 453, folio. Adr. til A. M. »aa Skaalhollte i Biskups tungumm«; egh. påtegning »Medteked 17. Aprilis«. Takker for A. M.s 13/2 modtagne brev og medfølgende Karlamagnúsar saga, ligeledes for det fra Kirkebæ sidste høst modtagne lægemiddel, som har hjulpet hans kone godt. Fornemmer med glæde af A. M.s brev, at han agter sig her øster på til foråret; ønskede gærne, at A. M. kom før fisketidens ende, da vistnok så den ulydighed og trods, som her mere end andensteds har grebet om sig, kunde rettes. Godt fiskeri. Sender hermed et uforseglet brev til vicelagmand Páll Jónsson (Vidalin), som bedes videresendt, nordpå; »eg giöre þad til gamannz ad laata ydur siaa þad, sem sra. Jon skriffar aa innlögdum sedile umm Runolff aabota« (mangler); ligeledes sendes et uforseglet brev til lagmand Sig. Bjørnsson, hvori han skriver om ombudsholderes skattgjald eller þegnskylda, som han underkaster A. M.s censur. Vil gærne se det rím, som A. M. sidste sommer pa altinget fik nordfra. — Angående Hørgslands hospital er han i uvished om, hvorvidt der skal underholdes 2 eller 3 fattige; nu er der kun 2, hvad muligvis biskoppen ikke véd; hospitalets andre indtægter bør tilkomme de fattige i bygden.