Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ólafur Einarsson (1705-09-19)

SYSSELMAND ÓLAFUR EINARSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Þchvabæar klaustre þann 19. septembriz Anno 1705.

Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. til A. M. »aa Kaupinhaaffnn«. Takker for udvist velvilje, særdeles senest på altinget. Magnus Benediktsson på nordlandet har mistet en søn ved drukning i Øfjordså. Dårlig høhøst. Sender uforseglede breve til amtmanden og købmændene på Ørebakke og Vestmanøerne [en kopi er vedlagt af brevet til amtmanden, hvori begæres afslag i klosterafgiften og andre læmpelser]. Beder A. M. støtte ham hos amtmanden m. h. t. Thykkebæ kloster, som er méget forringet ved ødelæggelse af tun og enge, og ved almuens manglende ævne til at betale sine afgifter. Ønsker A. M.s tilbagekomst til Island »hvad sem adrir s. 143 bidia«. Lader medfølge en optegnelse over hvad der kunde være landet til nytte (mangler). Beder A. M. virke for, at hans søn Jón kan få kongebrev på hele Skaftafells syssel eller dettes vestre del. »NB. Eg veyt herra, ad þetta gietid utriett, eff gud giæffi mier þaa luchu, eg findi naad firir ydar manndigd i þessu effni, echi meygi þier minnast aa, haffi Jon nochud giörtt ydur ogiedfelltt, hvad mier er þoo echi vitanlegtt, giörid þeim gott, sem ydur misgiora, ecta«. Amtmanden, som A. M. i disse år har hjulpet så meget, vil sikkert følge hans anbefaling. Som efterskrift: »Hvornninn skilldi fara, eff kongleg Maystat ut reyddi land þetta, og þoo echi væri nema Vestmanneyar«.