Danmarks Breve

BREV TIL: Jón Eyjólfsson (yngre) FRA: Arní Magnússon (1711-04-21)

ARNE MAGNUSSON TIL VICELAGMAND JÓN EYJÓLFSSON. Skalholt 21. april 1711.

Efter kopi med skriverhånd og vedlagt dansk oversættelse i AM. 443, folio. A. M. kræver på Jón Hreggviðssons vegne afskrift af alle akter i den mod ham på altinget 1710 foretagne sag; fordringen specificeres, og der trues med besværing på højere steder. — Sml. Arne Magnusson, Embedsskrivelser s. XIX, 375 ff.