Danmarks Breve

BREV TIL: Jón Eyjólfsson (yngre) FRA: Arní Magnússon (1711-04-30)

ARNE MAGNUSSON TIL VICELAGMAND JÓN EYJÓLFSSON (OG LANDFOGED P. BEYER). Skalholt 30. april 1711.

Efter kopi med skriverhånd og vedlagt dansk oversættelse i AM. 443, folio. A. M. begærer påny udleveret afskrift af aktstykkerne i Jon Hreggvidssons sag og bemyndiger O. Dadason til at modtage disse eller skriftligt svar desangående. – Hertil har J. E. indskrænket sig til at erklære, at herpå »videre at svare opsættes til en beieiligere tid«.