Danmarks Breve

BREV TIL: Jón Eyjólfsson (yngre) FRA: Arní Magnússon (1711-09-01)

ARNE MAGNUSSON TIL VICELAGMAND JÓN EYJÓLFSSON. Skalholt 1. sept. 1711.

Efter kopi med skriverhånd og A. M.s egh. danske oversættelse i AM. 443, folio. A. M. forlanger ved sin tjæner H. P. Becker udskrift af akterne i fhv. lagmand Sig. Bjørnssons på sidste alting foretagne sag og meddeler, at Jon Hreggvidssons sag er indstævnet for højesteret, »at I icke, i midlertid, forgriber Eder paa manden«.