Danmarks Breve

BREV TIL: Jón Eyjólfsson (yngre) FRA: Arní Magnússon (1711-10)

ARNE MAGNUSSON TIL VICELAGMAND JÓN EYJÓLFSSON (OG LANDFOGED P. BEYER). [Oktober 1711.]

Efter kopi med skriverhånd og tilhørende dansk oversættelse – bægge udaterede - i AM. 443, folio. Begærer for 6te gang udskrift af akterne i den s. 147 1710 afsagte dom i Jon Hreggvidssons sag. Hertil påtegning af J. E., Nese 21. okt. 1711, om at opfordringen skal efterkommes, når han skriftlig får at vide, med hvilken fuldmagt A. M. begærer yderligere dokumenter end han allerede har fået, og dansk påtegning af P. B., Bessested 23/10 1711, om at dokumenterne ikke er eller har været i hans hænder, men straks efter dommen toges i forvaring af rettens formand J. E. på stiftbefalingsmandens vegne.