Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: N. Friesse (1706-06-10)

KAMMERADVOKAT N. FRIESSE TIL ARNE MAGNUSSON. Kiøbenhafn d. 10. Junii 1706.

Trykt efter orig. i AM. 452, folio. På et tihørende omslag har A. M. noteret nedenaftrykte svar-referat.

Hr. Professor Arnes vilde behage, efter seeniste Løfte, at tilkiøbe mig en god Ißlandsk Riedehest, huad den koster betaller ieg, efter hans ordre, tacknehmelig, oc vill ieg fra Kieblevigs haufn den forvendte.

N Friesse

1706 sidle i Julio fra landztinget skref ieg Cammer Advocat Friesse til og sendte hannem en god graa hest, og skref der hos, at om den var til fornøjelse, saa kunde hand sende mig til foraaret noget fransk br. vin der for, som hâm self syntes.