Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jonas Gam (1722-05-05)

REKTOR MAG. JONAS GAM TIL ARNE MAGNUSSON. Mariboe 5. maj 1722.

Efter orig. i AM. 453, folio. Takker for gæstfri modtagelse og glæder sig ved at have fået oversekretæren til patron: »Þá eg seinast tók afskeid s. 155 fra Kaupenhöfn, barst so til um kvölldid, ad eg vard so lukkugiefinn at taka afskeid med Hr. obersecretairen, og var hann ágiætur og liufur i tale, eg dirfdist til ad bidia hann vera minn patron, og svarade hann med hógværu gede, ad hann bære godheit fyrer mier, og þá nokkud fyrer fielli, kinni eg skrifa sier til. Gude sie þakker og ydur, sem mier hafa tilsent soddan mann ad meiga vænta góds hiá, og gledur mig vonen, gud rædur fyrer hinu«. Har modtaget en pengeforsendelse fra biskop Jón Árnason, men han gør vanskeligheder, hvilket alt stammer fra kaptajn Arason. Sender et lille for oversekretæren bestemt »kver«. Til A. M. medfølger en bispefortegnelse, som ifg. A. M.s påtegning »duede intet«.