Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Lauritz Christensen Gottrup (1703-09-14)

LAGMAND L. C. GOTTRUP TIL ARNE MAGNUSSON. Tingøere Closter d. 14. Septembr. Anno 1703.

Efter orig i AM. 449, folio. Adr. »Formodendis a Synden udi dend kongl. forordnede Commission«. Sender hermed et tillæg til sine først indgivne s. 165 »underretnings poster«. Tillæget er vistnok en i AM. 449, fol. opbevaret skrivelse til kommissærerne af 10/8 1703 og underretnings-posterne en fra Rigsarkivet (og det islandske landsbibliotek) kendt tjenstlig indberetning til kommissærerne af 20. april 1703 i 15 poster med stærke angreb på P. Vidalin. I nærv. brev refererer G. sit forbehold ang. betaling til vicelagmand P. Vidalin for lagmandsforretningernes besørgelse under G.s ophold i København (1701—2); giver endv. et forglemt tillæg til sin kreatur-optælling.

Forholdet mellem L. Gottrup og Arne Magnusson og P. Vidalin belyses ved en af bønderne Þorvaldur Ólafsson og Þorsteinn Jónsson til de kgl. kommissærer A. M. og P. V. indgiven klage — dat. Víðidalstungu 2. juli 1703 — over rettergangen mod dem i anledning af deres vægring ved at give lagmand L. Gottrup vidnesbyrd som øvrighed. Orig. med skriverhånd i Isl. Landsbibl. 336, 4to.