Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Lauritz Christensen Gottrup (1703-11-16)

LAGMAND L. C. GOTTRUP TIL ARNE MAGNUSSON. Tingøere Closter d. 16. November Anno 1703.

Efter orig. i AM. 449, folio… Diße faae linier scheer alleniste, at saasom indfalt discurs udi hans tielt nestafuigte alting, at det var blefuen forglemt uden lands, at sende Hannem covee effter hanß forschrifft, saa hand derpaa maa lide mangel i vindter, Ti sender Jeg ham herhoes et fierring pund cove bönner under forseigling, effierdi ieg er ingen liebhaber deraf, beder deßen ringhed iche at forsmaae, eller for mig ilde optage«. Har efter løfte villet låne vicelagmand P. Vidalin 40 »føringer« smør, men har ikke kunnet få kvittering for dem og frygter for, at V. vil benytte lejligheden til at binde G. til betaling af laugmandsløn.

Hertil fg. egh. seddelnotits af A. M.: »d. 3. Mail 1704. Hr. laugmand Gotrup tacket for Caffé bønnerne — med Hans og vicelaugmandens Controversie befatter ieg mig intet. Over Tingøre documenterne som ere hos mig skal ieg self lade giøre register. Sendt Asbiørn Joachimsøn (sål.) besværing«.