Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Þorlákur Grímsson (1710-07-03)

SOGNEPRÆST ÞORLÁKUR (TH-) GRÍMSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Miklagarde i Eyafirde d. 3. Julij A0 1710.

Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. til »Auxarár alping«. Med tak for hidtil vist velvilje og mange i latinske citater indklædte undskyldninger påkalder Þ. G. A. M.s bistand til en forbedring af hans besværlige kald, ved at præsteboligen Miklagarður bliver gjort til beneficium, hvortil kræves den tiltrædende biskops anbefaling; A. M.s mening herom håber han at få tilsendt med altingsmændene. Ang. den nødvendige supplicats må også A. M. hjælpe, da han ved »hvad för ullt mier var þad danska tungumál fordum«.