Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Bessi Guðmundsson (1704-06-10)

SYSSELMAND BESSI GUDMUNDSSON [BESSE GUDMUNDZSON] TIL ARNE MAGNUSSON. 10. juni 1704.

Efter orig. brev-fragment i AM. 450, folio, med A. M.s egh. tilføjelse af navn og datum. Det af skarpe klammer indesluttede er overstreget.

Takker for brev af 16/4. Har tidligere redegjort for alt udsvar af ham og almuen i hans sysselpart til lagmand Gottrups rejse-godtgørelse, men hvortil man havde tænkt sig at øge noget. Sender de i altingsbog for 1703, nr. 16 af kommissærerne krævede kopier ang. hans kloster-forlening (1. klosterets inventar, 2. de med klosteret modtagne breve, 3. hans forleningsbrev samt register over klosterets jorder og deres kúgildi). »Eche hafa fleire pergamentis bref hier á Skridu klaustre mier fyrer sióner komed (þess eign) enn þaug med Monsr. Jacobe Nielssyne frammsende og utskrifft revers þess vel fornemme kaupmanns med brefa copiunum auglijser. Maske valldsmaduren Monsr. Jon Thorlaksson vite nochud giör til þeirra, þar so mörg vera áttu, sem Edla Prófessor umgetur af visitatiu sal. Mag. Briniuls S. S«. Kommissærernes krav til jordejerne om fremvisning af deres ældste breve har været bekendtgjort, men mere end nogle nu fremsendte kopier har ikke kunnet skaffes. Om gamle pergamenter: [»Annars til ad svara Edla Herra Professoris vidleitne, ef eg nochud af gamallre pergamenteß skrifft meira ed[ur] minna eiga edur fá kynne, honum þad til alþijngeß sende, enn þvi er midur, soddan er ei i mijnu valide, enn hefde eg þad fyrre vitad, þa munde eg vidleitast hafa, þar lijklegt þætte, og frammvegeß vil eg þar til reina, lijde mig drotten. Karlamagnusar saga, ur hvörre þad blad var, kverkorn fra mier i fyrra innsaumadest, var a millum handa heidurlegs kennemans sr. Þorvaldar Stephanssonar á fyrre árum, hafde hann hana feinged hia erfingia þess eg hana liede (habeo alibi A. M.s marginal). Enn af þvi eg merkte hann villde ydar ypparlegheitum hana til Kaupenhafnar senda, þa liet eg þad so vera, og veit eg ecki framar hier fyrer greida. Sticke af Caroli sögu 71 blod sendust med lögriettumannenuin velvijsum Petr[e] Asmundssyne, Margretar saga og 7 blöd samföst, heil papisk, Edla Professor til þienustu (allt þetta med tekid A. M.s marg.). Ættartölu bók hef eg alldre eignast, þeir annad hafa fortaled, hefur þar um yfer siest]. Giarnan skal eg hia mier effter lijta, næ[r] hentugleik fæ, hvort nochuria gamla dóma edur þessháttar (ydar Há gh. breflega nefnde) hafa kann, sem til þienustu meintest«. Drister sig på grund af svagelighed ikke til at rejse til altinget …