Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Bjarni Guðmundsson (1705-06-20)

BJARNI GUÐMUNDSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Krossi d. 20. Junii Anno 1705.

Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. »Oxarar alping«. Fremfører »gratleg klögun« over sin nabo, sysselmanden Jon Thorlaksson, som har foreholdt ham største delen af den aftalte eftergivelse af hans offenlige afgifter som vederlag for arbejdet på to hustomter — til straf for, at han ikke har villet tage i betaling en sysselmanden tilhørende line. Beder om at fá en forsvarsmand beskikket til rettergang mod sysselmanden.

Vedlagt er to brevsedler fra sysselmanden til B. G.