Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Eiríkur Halldórsson (1705-06-20)

EIRÍKUR HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Krosse 20 juni 1705.

Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. til »Óxarár alþyng«. Den A. M. tilsendte dom har ikke haft følger, da E. H. til forsvar havde den kgl. takst, men han har siden da lidt megen overlast i ord, og den fattige almue længes meget efter A. M.s ankomst; tilstanden er således, at mange tænker på at forlade bygden, dog plages ingen så meget som E. H., og allerede i fjor har han bedet A. M. hjælpe sig til rette. Ingen på Berufjarðarströnd tør modsige sysselmand Jón Thorláksson, mod hvem han beder om at fá en forsvarsmand, så at han kan anlægge sag imod ham. Sysselmanden sender nu ikke så ofte sedler som bud, da A. M.s ophold i landet gør ham ængstelig. Han har forurettet E. H. i tyendeog forsørgelsesforhold m. m., »enn elfter þvi þad heirest, ad gud muni hans Herrdom hingad austur senda, þa bydur bædi myn og annara klögun til syslumanßins, enn flester ottast þad, ad syslumadurinn Jon muni verdi(!) verri vid þa, sem fyrer ydur klaga, þa fra vyked, ef hann nockut yferrád hier hefur«.

Indlagt er 3 sedler fra sysselmanden fra årene 1703—4, hvorved han beordrer folk til dagsverk og afsøgning af fælles-græsgange.