Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Þorleifur Halldórsson (1710-08-04)

MAG. ÞORLEIFUR HALLDÓRSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Hafniæ d. 4. Augusti Anno 1710.

Efter orig. i AM. 1057 VIII, 4to. Lykønsker A. M. som konsistorialassessor. Meddeler at Torfæus befinder sig vel og påny er gift; trykningen af hans Norske histories 4. bind er begyndt, og fortalen skal skrives af þ H. s. 198 Materien til de tre første bind har fundet plads blandt A. M.s bøger i auditorium ínferius. Nævner O. Sigurdssons Rímbegla. Trykt i H. Hermannsson, Islandica VIII, Ithaca N. Y. 1915, s. 39—40.