Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: N. Hammer (1729-05-16)

PROKURATOR N. HAMMER TIL ARNE MAGNUSSON. Helsingør den 16. May 1729.

Efter orig. i AM. 452, folio. Fremsender i henhold til A. M.s brev af 29/4 den i sagen mod borgemester Bussæus ved bytinget afsagte dom (vedlagt), samt regning — 8 rd. 1 mk. 6 &.