Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Hákon Hannesson (1711-12-21)

SYSSELMAND HÁKON HANNESSON TIL ARNE MAGNUSSON. Skammbeinsstödum 21. Decembris A0 1711.

Efter orig. i AM. 453, folio. Rådspørger A. M. ang. muligheden af et søgsmål mod Brynjólfur þórðarson fra Hlíðarendi, som har forhindret stævning af en underretsdom. 4 aktstykker i sagen er vedlagte. Anmoder A. M. om lån af penge og papir, som kan sendes »i ferd þórdar«, samt beder om, at Páls rejse må udsættes til omkring »þrettanda«. Påtegning af A. M. om tilsendelse af lånet.

I AM. 910, 4to findes fragment af A. M.s egh. udaterede koncept (af 1715?) til et andragende til kongen — vistnok i H. H.s navn — om ved fornyet ordre til stiftamtmanden at lade retten ske fyldest, da vedkommendes suspension fra embedet trods kgl. befaling af 1712 ikke er bleven hævet.