Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jón Ingimundarson (1711-09-16)

JÓN INGIMUNDARSON TIL ARNE MAGNUSSON (OG P. VIDALIN). Lækiarskoge i Dalasyslu 16. Sept. 1711.

Efter orig. i AM. 449, folio. Andrager for kommissærerne, at vicelagmand Oddur Sigurðsson år 1710 har frataget ham 12 vætter fisk — mod betaling af 3 rdl. specie — under påskud af, at han var i ulovlig »lausamenska«, og har endvidere i hans fraværelse beslaglagt 5 vætter af ham indkøbt fisk, hvoraf vicelagmanden har solgt halvdelen — alt uden lov og dom. Beder dette foredraget på vedbørligt sted og skaffe ham ret over O. S.

þorsteinn Ketilsson (skriveren) og en anden mand bevidner, at J. I. ved håndslag har overdraget datering og underskrift.