Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Christopher Jenssen (1708-06-09)

KØBMAND CHRISTOPHER JENSSEN TIL ARNE MAGNUSSON. Hafnefiords Krambod i hast d. 9. Juni A0 1708.

Efter orig. i AM. 451, folio. Adr. »a Tingvelle«. Takker for A. M.s brev af 7/6 med condolence over hans genvordige rejse afvigte år, »som mig alt sammen maa tilschrifue dend gode Hollender ieg hafde - -. Hr. Secretairs medsendte til de Høye Herrer oc andre Hands gode venner gik samme gang som dend heelle ladning vndtagen 3de pacher med ederdun - -. Dend kiste med bøger blef gandsche schendt, at de schiltes fra binden, mens paa læßningen ingen schade, som var det beste«. Sender herved med A. M.s tjæner nogle bestilte varer, nemlig godt øl, dansk og fransk brændevin, skonrogger, boghvedegryn, salt og tobak, samt som gave en top fint sukker til hans te, for at ikke »hand schulle miste dend angenehme drich for slig manquement«. Ønsker A. M.s velgående ved 3 glas vin. Håber at få bispestolens fisk fra Torlakshavn. Er misfornøjet med, at man fra Ørebakke synes at ville forbyde bønderne i Selvåg og Ölves at handle i Havnefjord.