Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Bjarni Johannsson (1703-06-25)

SOGNEPRÆST BJARNI JÓHAN(N)SSON TIL ARNE MAGNUSSON. Otrardal a Vestfiordum 25. juni 1703.

Efter orig. i AM. 453, folio. Med henvisning til tidligere fremstilling af præstekaldets forringelse ansøger han, med mange omsvøb og i stor ydmyghed, om at hans og kirkens fartøj må være fritaget for afgift i fiskepladserne ved Kópanes; han kan ikke betale »efftir eins sexærings uppsatur um vorvertyd halfvætt efftir mann«.