Danmarks Breve

BREV TIL: Jón Eyjólfsson (yngre) FRA: Ragnheiður Jónsdóttir (1707-04-22)

RAGN[H]EIÐUR JÓNSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON (OG AMTMAND-FULDMÆGTIG, SYSSELMAND JÓN EYJÓLFSSON). Á Geirrauðareyri 22. aprilis 1707.

Efter orig. »med handsale« i AM. 441, folio. Ansøger om efter sin nu afdøde 2den mand at mátte beholde i fæste den af ham beboede gård Grunnasundsnes (Snf.) og den ham tilståede falkefangst i Elliðaey, som hendes svigerfader gør krav på, og beder om bistand mod svigerfaderens påtale i anledning af et tyendeforhold.

På en vedlagt, til A. M. stilet memorial i 7 punkter forespørger hun sig ang. arveskiftet og lign.