Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Brandur Jónsson (1706-11-24)

BRANDUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Tumabrecku 24. nov. 1706.

Efter egh. underskr. orig. i AM. 441, folio. Som fæster af en jord under Hólar bispestol fremstiller han sin sag for A. M., nemlig at han 1706 har undladt at betale leje efter fire forlængst bortdøde kúgildi, i henhold til forordningeu af 15/5 1705, og har henskudt sagen til lov og dom, hvorefter sagen på herredstinget er bleven henvist til altinget. Beder A. M. om hjælp, så at han ikke forinden forulæmpes i sit fæste.