Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Erlendur Jónsson (1703-08-16)

ERLENDUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Urðum 16. aug. 1703.

Efter orig. i AM. 453, folio. Har for 2 år siden suppliceret om at tilbytte sig den Hólar domkirke tilhørende 10 c. jord Atlastaðir mod Hólar i Fljót af samme dyrhed, hvad biskoppen har anbefalet. Efter oplysning fra Hofsós købmand P. Fielderup skal supplikatsen være hos A. M., »enn eg ey andsvar til sagdra mála feinged; þvi innfly eg nu til ydar stórdigdasamrar tilhlutunar, veledla Herra, ad mier villdud (effter firrreindre hárre manndigd, nær mier ungum ydar vidkinning audnadest) hier uti assisterleger vera«. Ønsker alene mageskiftet, fordi denne lille gård ligger ham nærmere. Beder om svar event. i vinter med skolemesteren Magnus Markusson.