Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Gísli Jónsson (1709-09-12)

GÍSLI JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Máfahlíð 12. sept. 1709.

Efter orig. i AM. 451, folio. Adr. »a Kaupenhafn«. A. M. har i marginen noteret »disse 40 Rixdler ere betalte til min kieriste 1710 i Januario« og ang. kommentaren »med tekinn er i 4to«. Er ikke vis på at træffe A. M. i Skalholt, hvorhen han agter sig; skriver derfor, for at forberede A. M. på, at købmand Winge efter aftale på biskoppens vegne vil indbetale til A. M. 40 rdl., som G. J. er biskoppen skyldig. Om litterære tilsendelser: »Commentarium Gísla lögmanns sende eg nu tandem hier med. Eg fieck ecke stunder ad skrifa hann út, enn vænte hanz med ödru ruslkorne, er hiá honum á, med þad firsta afftur; eg tiltek einkum dómabók mijna in folio sem eg villde ecke giarnann missa«.