Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Halldór Jónsson (1712-01-26)

SOGNEPRÆST HALLDÓR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Stad Grunnavijkr d. 26. January A0 1712.

Efter defekt orig. i AM. 454, folio. Efter skrivelse fra A. M. »i hvöriu osked ad gömul bref og documenta, sem hia mier vera kynni, ydar Hd. til yferskodunar sendest« oversendes et biskop Stefans brev ang. en kirkejord (nogle senere vidnesbyrd ang. kirkejorder anses for betydningsløse) samt 5 breve ang. hans kones ejendomme på nordlandet »umm pessi öll læt eg buid sem best kann effter ydar Hd. fyrersogn«. Ifg. påtegning for A. M. er det modtagne tilbagesendt 14. sept. 1712. — I AM. 439, folio findes med A. M.s hånd udkast til en dansk ansøgning til kongen fra H. J. af 2. aug. 1708 om eftergivelse af en afgift, som biskoppen kræver af det nu stærkt forringede kald.