Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Þórður Jónsson (1709-09-10)

SOGNEPRÆST ÞÓRÐUR JÓNSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Stadaslad d. 10. Septembr. 1709.

Efter orig. i AM. 451, folio. Adr. »a Kiöbenhafn«. Brevet har máttet sendes fra Kbh. til Island, og A. M.s kone har da på omslagets inderside skrevet en advarsel mod at blande sig i den i brevet omtalte arvesag. — Takker for et netop modtaget brev; skriver nu med monsr. Jens Lassen, da han frygter for, at en tilsendelse til Skalholt ikke vil kunne nå A. M. Meddeler angående en tidligere omhandlet arv, at de pågældende trods þ. J.s advarsler har givet vicelagmand O. Sigurdsson fuldmagt til at hæve denne i København, da O. S. øvede et stærkt tryk på dem og A. M. ikke havde svaret på J.s henvendelse i denne sag; beder ham holde øje med sagens gang. Anmoder A. M. om at købe for sig på avktion Augustini og Bernhardi opera samt Carpzovii opus Consistoriale og forhøre om prisen på mag. Michaels Conciones anniversariæ — alt efter den givne tilladelse i A. M.s »goda tilskrifi i sumar«. Med O. S. har han haft nogen uenighed på præstestævne ang. þ. J.s optræden i en hordoms sag. Dersom O. S. af chicane vil angive dette for Gyldenløve — »eg þore ad skrifa Monfr. so diarflega hier umm sosem fortroligumm vin« —, beder han A. M. svare for ham og råde ham ang. sagens videre forløb. Er ked af naboskabet med stormændene, som til skade for andre jordbrugere kun ser på kongsgodsets fordel. Han og sr. Páll trænger til gode råd; denne tilstand er næppe til at udholde.