Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: ukendt (1722-03-18)

JUNGHANS TIL ARNE MAGNUSSON. Regentzen d. 18. Martii 1722.

Efter orig. i AM. 1057 II, 4to. Adr. »Den Vel-ædle og lærde Mand Hr. Arnæ Magnæo min høy-gunstig velynder dette ydmygst«. Indlagt er optegnelse af A. M., indeholdende 5 + 5 bogtitler (latinske og tyske) med vedføjet pris. Taksigelse for, at A. M. har skaffet ham af med de bøger, som hr. Gramm bekom, og forespørgsel ang. de bøger hos A. M., som den studiosus ejer, som nu skal rejse; de kan betales efter behag.

.. Junghans.