Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jens Jörgensen (1706-10-20)

JENS JÖRGENSEN (FHV. FOGED) TIL [ARNE MAGNUSSON]. Br[auter]holt d. 20. 8br. 1706.

Efter orig. i AM. 451, folio. I marginen har A. M. ved brevets begyndelse skrevet »lofad ad skrifa sidan«, og angående den sidste låne-anmodning »sendt til sammens«. Takker for seneste samvær med A. M, her i landet og udenlands; beder undskyldt, at han først til i vår kan betale de lånte penge. Beder A. M. nævne for biskoppen, at han efter løfte påminder en mand ved navn »Audne breite« om at betale J. J. 5 rdl. sp., som J. J. har lånt ham til et forlig: »det giver mig lære penge en anden gang at laane nogen mand noget uden strax at tage haandskrifft derfore, saa maa mange gielde for en etc.« Hans »kieriste« lader hilse og beder A. M. at erindre sit løfte at låne hende nogle »sager«, som hun ikke har, og at sende hendes sag(a)er tilbage med budet — de øvrige har hun lånt ud og får dem ikke tilbage i vinter. Minder A. M. efter aftale på skibet om nogle dokumenter, som han har lånt A. M., og som skulde tilbagesendes, når denne kom til Skalholt — hvad andre sager eller breve J. J. har, står til tjæneste. Beder A. M. låne sig en gammel ragekniv og nogle store flintestene.