Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jens Jörgensen (1713-09-04)

JENS JÖRGENSEN TIL ARNE MAGNUSSON. Brauterholt d. 4. Septemb. 1713.

Efter orig. i AM. 450, folio. Da ufredstiden forhindrer ham i at rejse til København, beder han A. M. som »en land commissarie herover landet« at hjælpe sig — da han ikke her i landet kan få ret over sin modpart vicelagmand Oddur Sigurdsson, så længe han er Excellencen Gyldenløves fuldmægtig — til at få sin sag mod O. S. indstævnet for hofeller borger-retten i København.

Indlagt er en vidtløftig memorial af 2. sept., hvoraf ses, at retstrætten angår Arnarstapens ombud, som han og O. S. år 1708 forpagtede i forening.