Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ásmundur Ketilsson (1710-09-24)

ÁSMUNDUR KETILSSON TIL ARNE MAGNUSSON. Eyre vid Skutulsfiörd d. 24. Septembr. 1710.

Efter orig. med skriverhånd i AM. 453, folio. Hermed 3 bilag. Beder om A. M.s bistand mod provst Sigurður Jónsson i Holt, som har tilbageholdt 20 rdl. af købesummen for det jordegods, som Asm. K. i sin tid kobte af Jón Torfason, men som provsten har tilegnet sig ved at gøre indløsningskrav gældende, og hvorom der i nogle år har været uenighed imellem dem. »Epter sidasta umtale« vedlægger han de dokumenter i sagen, som han har.