Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Páll Ketilsson (1702-12-15), Danmarks Breve. Set d. 30/07-2021, URL: https://danmarksbreve.kb.dk/catalog/%252Fletter_books%252F001991699%252F001991699_000-L0019916990000370