Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ulrich Friderich Leth (1723-05-15)

U. F. LETH TIL ARNE MAGNUSSON. Stavanger d. 15. Maii 1723.

Efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Arnas Magnusen .. franco Christiania«; A. M.s påtegning »kostede 14 ß«. Véd, at A. M. altid har været en ven af forrige historiograf sal. Tormod Torvesen og hans hus, og den familie bedre bekendt end nogen anden, vender sig derfor til ham, da T.s enke for få dage siden er død og efterladenskaberne kommer til deling, men ingen ved besked med T.s arvinger på Island eller andensteds — beder sig underrettet desangående. Anmoder tillige A. M. om at meddele dødsfaldet til arvingerne, for at disse kan udnævne en fuldmægtig. Boet er vurderet til 1500 rdl. og skal have en del forfalden gage til gode, til hvis afregning A. M.s bistand påkaldes, mod passende vederlag.

Ulrich Friderich Leth.