Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ulrich Friderich Leth (1724-06-10)

U. F. LETH TIL ARNE MAGNUSSON. Stav. den 10. Junii 1724.

Efter orig. i AM. 453, folio. Adr. »Arnas Magnusen«. Takker for sal. assessor Torvesens arvingers genealogi med hosfølgende løse blad, tilsendt under Sr. Ole Sundes kouvert. Har tillige modtaget A. M.s regning og prætension i boet, men udbeder sig bevis for størrelsen af T.s årlige løn og dennes betalingsmåde, for hvilket der vil blive retslig brug, »naar Hr. Rasmus Fisker for oberretten giør paatale«. Beder professor Londemand påmindet om at skaffe en mand på egne og medarvingers vegne fuldmagt, arven på den side bliver c. 500 rdl., når gården Stangeland, som er det meste, vorder gjort i penge, men forinden bliver to processer at udstå, som dog forhåbenlig kun vil forhale sagen.

U. F. Leth.