Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Eskild Lohmann (1724/1729)

KANCELLIRÅD E. LOHMANN TIL ARNE MAGNUSSON. København 1724-1729.

Efter origg. i AM. 452, folio. Indlagt i omslag med A. M.s egenhændige påtegning: »Cancellie Raad Louman 274 Rixdler«.

1. Egenhændig tilståelse (på stemplet papir) for et lån af assessor A. M. på 120 rdl. kurant, at tilbagebetale med rente 11/11 1725. Kiøbenh. d. 20. Sept. 1724.

2. Do. (do.) for et lån på 20 rdl. kurant, som loves tilbagebetalt indne 4 måneder. Kbh. 10. Apr. 1725. — Hertil hører en udateret, med forbogstaver undertegnet engelsk billet med anmodning om lånet og løfte om snarlig tilbagebetaling af dette samt en stor del af det tidligere lånte.

3. Udateret, med forbogstaver undertegnet anmodning om et lån på 10 rixd. Sedlen har A. M. påtegnet »De 10 Rxdler fick Cancellie Raad Loumand den 17. Aug. 1725«. Hertil et af E. Lohmann udstedt lånebevis af samme dato.

s. 283 4. Lånebevis for 20 rixdaler. Kbhvn. d. 1. Jan. 1726. Hertil en udateret, med forbogstaver undertegnet fransk billet med anmodning om et lån, med nytårs-lykønskning.

5. Lånebevis for 20 rdl. Kbh. d. 2. July 1726. Hertil en udateret, med forbogstaver undertegnet fransk billet med anmodning om lånet og klage over sin nød.

6. Udateret, med forbogstaver undertegnet fransk brev med anmodning om et lån på 24 rdl. Beklager sine forgæves anstrængelser for at komme ud af sin labyrint. Beder A. M. træffe sig kl. 6 hos Nordrop. Hans chef har beordret bogbinderen til i eftermiddag at fuldende arbejdet på Temple de la Gloire, hvor L. må være til stede, ellers vilde han være kommet til A. M. Beder A. M. modtage efter løfte en »dravkiste« og lade kusken hente denne. — Hertil A. M.s påtegning »Pengene bekom Cancellie Raad Loumand 24 Rxdler«. Endvidere E. L.s lånebevis af 19. oktb. 1726.

7. Udateret og med forbogstaver undertegnet fransk billet med anmodning om et lån på 10 rd. i sedler. Han håber den tid vil komme, da han kan betale A. M. »avec gratitude, si non pas avec usure«. Hertil A. M.s påtegning »Cancellie Raad Loumand fick de 10 Rxdler i Sedler den 10. Aug. 1727« og E. L.s lånebevis af 12. Aug.

8. Udateret og med forbogstaver undertegnet dansk billet med anmodning om at finde udvej for 10 rdl. til hjælp for en syg broder. Hertil A. M.s påtegning »Hand fick de 10 Rxdler d. 9. Dec. 1727« og E. L.s lånebevis af samme dato.

9. Udat. og med forbogstaver underskr. fransk billet med anmodning om et lån på 10 rdl. i anledning af en ved hjemkomsten på bordet forefunden besværlig billet; vil betale alt hvad han skylder. Hertil A. M.s påtegning »Cancellie Raad Loumands tiener fick de 10 Rdler d. 10. Martii 1728. Siden kort der efter, da hans broder døde, fick hand paa ny 10 Rxdler den 22. Martii. Men dagen paa reversen er forskreven«. Hertil hører rimeligvis E. L.s lånebevis for 20 rdl. kurant af 9/3 1728.

10. Lånebevis til assessor Arnas Magnuson for 10 rdl. kurant, Kbh. d. 24. Martii 1729. E. Lohmann.

11. Udat. og med forbogstaver undertegnet fransk billet med indtrængende anmodning om et lån på 7 rdl. i fortsættelse af tidligere modtagne 1 og 2 rdl. Håber på kongens nåde. Hertil følgende seddelnotits af A. M. »1729 den 12. Sept. bekom Cancellie Raad Loumand 2 Rxdler i Smaapenge. 1729 først i aaret laant Cancellie Raad Loumann 1 Rixdler. Disse 3 Rxdler ere de som Sedelen taler om«. Endv. E. L.s lånebevis for 10 rdl., Kbh. d. 18. Sept. 1729.