Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Edvard Hansen Londemann (1720-05-27)

SOGNEPRÆST E. LONDEMANN TIL ARNE MAGNUSSON. Scheelund d. 27. Maji 1720.

Efter orig. i AM. 452, folio. Adr. »Hr. Arnas Magnæus«. Indlagt er et af Guðríður Markúsdóttir underskrevet islandsk bevis (i dublet) for af biskop J. Vidalin at have modtaget 8 rdl. i kroner fra sin søn Evert Hansson Lundemann. Har forgæves opsøgt A. M. i København. »Dend hiertens gode affection, som hand, effter min bøn derom, har givet mig forsikring om« gør, at L. tør anmode A. M. om at tale med en af de islandske købmænd, som er i nærheden af hans moder, om at lade hende til klæder eller andet nødvendigt få for 8 rdl. kurant. »Siden min hiemkomst har ieg faaet brev fra hende af 29. Julii 1719 og deraf seer, at hun er paa en sted Leirubaccka kaldet, som ieg aldrig veed hvor i landet er«. Det er så sent på året, at han ikke kan sende hende synderligt, og forsendelse af rede penge i specie er til skade for bægge.