Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Edvard Hansen Londemann (1724-05-11)

SOGNEPRÆST E. LONDEMANN TIL ARNE MAGNUSSON. Seheelund 11. maj 1724.

Efter orig. i AM. 442, folio. Med henvisning til tidligere breve fremhæver L. vigtigheden af at få bestemt besked på, om arven efter Thormod kan ventes inden 11. juni.

Efter orig. i AM. 442, folio. Vedlagt L.s breve til A. M. er fg. egh. forespørgsel fra denne »Præstens naun i Syndfiord, og Præstegaardens eller Sognets naun, hvor de gamle documenter skulde ligge, efter Cancellie Raad Raskes beretning« med tilføjet svar med L.s hånd »Hr. Rasmus Fiscker, Sogne Præst til Jölster Meenighed i Sundfiords Proustie i Bergenhuuslehn«.