Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jón Magnússon (1707-12-30)

SYSSELMAND JÓN MAGNÚSSON (A. Ms BRODER) TIL ARNE MAGNUSSON. Budardal d. 30. Decembr. anno 1707.

Trykt efter AM. 448, folio. Brevfragment, hvis begyndelse er overstreget (i 1. linje forekommer udtrykket »ef eg ætlade til ad láta brefed ad skotspónum s. 300 fara«). Kan ingen regnskaber sende over udredningen af [den Gottrupske] kontribution, da dels intet er indbetalt, dels det modtagne ledsaget af så uklare regninger, at disse må omgøres. Hvad der er indkommet in natura, nægter købmanden på Stykkesholm at modtage, da han ingen kgl. forordning herom har set, »enn kiærde sig ecke effter hvad commissarii um þad tilsagt hefde«.