Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Jón Magnússon (1709/1710)

JÓN MAGNÚSSON (A. M.s BRODER) TIL ARNE MAGNUSSON. 1709—10.

Efter AM. Access. 1.

1. Kopi af en erklæring af Jón Magnusson, Þingvöllum 11/8 1709, hvorved han som godtgørelse for de ham af broderen, arkivsekretær og prof. A. M. til forskellig tid ydede lån, i alt 370 rdl. 4 & 6 ß, overdrager ham gården Innra-Fagradal (40 c), med forbehold af 10 års indløsningsret. Med påtegnet attest for at være oplæst på Stadarhols ting 14/10 1720.

2. Kopi af erklæring af J. M., Hvamme 16/6 1710, hvorved han overdrager broderen A. M. den halve jord þóreyarnúp, imod at denne overtager en på den til A. M. afståede gård Innra-Fagradal hvilende forpligtelse til at betale en tidligere ejerindes arvinger 15 c. i jordegods.