Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Müller FRA: Arní Magnússon (1703-09-09)

ARNE MAGNUSSON TIL AMTMAND C. MÜLLER. Kieblevig d. 9. 7bris 1703.

Trykt efter kopi i AM. 443, folio (indlæg til P. B.s brev til A. M. 5/4 1710), attesteret af landfoged P. Beyer, med påtegning, at denne memorial er ham overleveret af amtmand Müllers tjener 6/9 1708.

Effterskrefne documenter haver velædle og velbyrdig Hr. amtmand Christian Müller mig underskrefne laant af amts kisten paa Bessested.

1. Een altingsbog in 4to begynder 1646.

2. Een bog in 4to. Om nogle clostere i Iisland og deris rettigheder.

3. Een bog i stor 4to indeholdende Hoole domkirckes maaldage.

4. 121 gamle pergaments breve Om closternes eiendomme udi Iisland.

Samme documenter skulle imod denne min reverses extradering u-skadde igien lefveris, til amtskisten, det første jeg dennem brugt hafver, og ere af mig paa bemte. bøgger og brefve tilforn udgifne adskillige reverser, som ved denne alle ere casserede.

Arne Magnussen.