Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Christian Müller (1702-12-01)

AMTMAND C. MÜLLER TIL ARNE MAGNUSSON. Bessested d. 1. Decembris 1702.

Efter orig. i AM. 449, folio. Med A. M.s påtegning »Svaret pridie natalitiorum«.

»Hanß angenemme d. dato Skalhollt d. 15de Novembris er s. 340 mig d. 26de ejusdem aftens ved sysselmand Jon Eiolfßen vel bleven indhændet, hvoraf mig glædelig er at fornemme, at vester reisen var vel aflagt og Her Secreterer nu saa vit kommen til rolighed; deßligeste og at Hand efter Julen agter sig her i egnen, som skal være mig saa meget meere fornøjelig, som Her Secreterers absentz hâr voren mig ennuyeux. Imidlertid vil Jeg forvente Hans gode komme, med hvis videre den beviste materie samt det observerede paa vester reisen angaar«. Har þå A. M.s anbefaling givet Sr. Einer Gislason bevilling til falkefangst þå to Helgafell kirke tilhørende øer. Fra lagmand L. C. Gottrup er indkommet en klage over sysselmand Jón Magnusson (A. M.s broder); det vedlagte svar vil han ikke afsende, før han har talt med A. M. — dadler G.s fremfærd. Angående en ufredelig præst nærmere mundtlig. Brevet afsendes med 4 »vindemænd«, som efter at have rot her i høst nu agter sig til deres hjem i nærheden af Skalholt.

Veledie Her Secreterers
Tienstbereedvillige hulde ven og tiener
Christian Müller.