Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Christian Müller (1705-08-24)

AMTMAND C. MÜLLER TIL ARNE MAGNUSSON. Bessested d. 24. Augusti A0 1705.

Efter orig. i AM. 449, folio. Amtmand C. Müller overdrager til Arne Magnusson en obligation þå 40 rdl. udstedt af lagmand L. Gottrup ved Øxaraa 8/7 1699, for hvilken A. M. har givet fuld betaling.