Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Hans Hanssen Nobel (1699-08-02)

H. NOBELL (SENERE AMTMAND) TIL ARNE MAGNUSSON. Trundhiem d. 2. Aug. [16]99.

Trykt hos G. Bruun, F. Rostgaard og hans Samtid II, s. 157—58 efter orig. i AM. 453, folio. Udskrift »A Monsieur Monsieur Arnas Secretaire des Archives et Professeur de la Philosophie etc. present a Copenhague«. Har af gamle fjælebøger alene kunnet opspørge en gammel skrålle hos præsten i Åmots sogn. Forespørger sig om gamle regler for markeskel; roser A. M.s dømmekraft og belæsthed. (S. 157, 1. 20 befaler læs befaled.)