Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Nielsen Olivarius FRA: Arní Magnússon (1729-09-09)

ARNE MAGNUSSON TIL PROVST H. OLIVARIUS. Kiöbenhafn den 9de Septembris 1729.

Efter koncept med skriverhånd i AM. 452, folio. Oversender mag. H. O. i Ørsløv sin fordring i sognepræst Anders Frantzsøns (Togsvers) dødsbo þå den universitetet tilkommende pension af kaldet Eggersløfmagle 3 rdl. 2 mk. (for årene 1710—28 med renter 95 rdl.) og fremhæver, at arvingerne ikke med rette kan bestride dette krav.