Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Nielsen Olivarius FRA: Arní Magnússon (1729-12-06)

ARNE MAGNUSSON TIL PROVST H. OLIVARIUS. Khafn. den 6. decembr. 1729.

Efter koncept med skriverhånd i AM. 452, folio. Fremsender Hr. Togsvers revers for den universitetet tilkommende pension af sognekaldet; A. M. har oprindelig ikke kunnet indkræve det ham tilkommende beløb, da han var på Island, da pensionen tilfaldt ham. »Hvad udflugter arvingerne vil hitte paa, staaer icke til mig at forebygge, men det kunde vel mueligen være i min magt (i fald mig gaaes fornær) at lade folk icke raade alleene, saalenge der er appell til«.