Danmarks Breve

BREV TIL: Arní Magnússon FRA: Ingibjörg Pálsdóttir (1705-06-05)

INGIBJÖRG PÁLSDÓTTIR TIL ARNE MAGNUSSON. Eyre d. 5. Juny Anno 1705.

Efter orig. i AM. 450, folio. Adr. »Vonande ad Øxará«. Minder om sin mands død(?), idet A. M. vistnok har hørt, at for nogle år siden »hafe mier sem barnakindumm mijnumm þa hrá-blautumm, sol umm middeygid undirgeyngid, svo eg sydann ad seygast ma hefe rafad sem i odrumm dimmumm dal og hrigdar skugga« Endvidere er hendes moder død og hendes svigerfader Magnus Magnusson (sysselmand i Isafjord syssel); og hendes gamle fader (præsten Páll Björnsson i Selárdal) lever fjærnt fra hende. Glæder sig derfor ved udsigt til A. M.s bistand, hvad angår arv og forholdet til A. M.s broder. Forskellige antikviteter nedsendes: »Framar þessu edla Herra, er ad andsvara briefi ydar medteknu, i vor, hvar inne aa nafn nefnid, ad ydur mætti sendast eyn edur önnur antiqvitet er efftir vorn hiartkiærann astvin hefdi kunnad ad finnast. Er þad ydur eynlægt ad seygia, ad efftir þad brodir minn sr. Halldor hafdi i giegn lesid ydar sydasta brief tilskrifad Magnuse sal., tok hann sier fyrir hendur ad yfirlyta eynar og adrar dröslur, er hier lau, þvi hann sagdi, ad illa færi sier fyrir elsku ydar ad firra bragdi, et ey minntist ydar i þvi, sem ydur s. 350 mætti til vilia vera; reyddi þvi i burt med sier hiedann kalfskins briefinn flestoll, enn faeyn eru hier efftir, hvor hann vill enn uppa ny yfirskoda, enn finne hann þad hvad hier i firra efftir skilid var, þa sendi eg ydur þad nu a næstkomandi alþyng i innlogdumm stock (Hertil A. M.s marginal »medtekid»). Hier ad auki kver skrifad, sem inne hefur ad halida imislega þætti, hvoria þo hafa kunnid hia ydur, villda eg samt sem adur mijna þienustu hier uti audsyna. Bid eg ad mier sendist afftur kverid, þegar a hafid halldid, enn briefunumm meygi þier rada efftir villd ydar, þvi i vidlogumm mundi eg ydar leyta, og værud þier þa vyser mig edur myna Stoda«. A. M.s broder Jon Magnusson har arvingerne forgæves væntet, kongsjorderne i Alftafjord skal afleveres; til Adalvikjorderne må »valldzmadurinn brodir vor Thorlakur« svare, da han har tiltaget sig rådighed over dem. Forespørger sig om muligheden af en forlening med Alftafjords-jorderne alene, hvor bortfæstningen dog er meget utilfredsstillende. (Skruet stil.)